Kategorie: Wszystkie | Inwestycje | Przetargi | Zamówienia
RSS
piątek, 21 czerwca 2013

Przetargi to w tym momencie niezwykle popularny sposób zarówno na poszukiwanie wykonawców do konkretnych zamówień, jak i na uzyskanie możliwości zaprezentowania oferty naszej firmy i podpisanie bardzo atrakcyjnych kontraktów. Zasady organizowania przetargów są dokładnie opisane w przepisach prawa, a komórką odpowiedzialną za ten obszar jest Urząd Zamówień Publicznych. Składa się on z 10-15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. Z kolei na jego czele stoi prezes, wspierany przez Radę Zamówień Publicznych, pełniącą funkcję organu doradczego. Jakimi sprawami zajmuje się ten Urząd?

Pisanie odwołań nie należy do pracy przyjemnejLista obowiązków jest bardzo obszerna i obejmuje m.in. opracowywanie projektów aktów normatywnych, których treść dotyczy przetargów, tworzenie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów wykorzystywanych podczas procesu udzielania zamówień publicznych oraz opracowywanie programów szkoleń, których głównym zadaniem jest rozpowszechnianie właściwych działań związanych z przetargami. Dodatkowo tego rodzaju organ wydaje Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym umieszcza się przetargi, rozstrzyga w indywidualnych sprawach określonych w ustawie, przeprowadza analizy funkcjonowania całego systemu zamówień oraz kontroluje proces związany z przetargami. Warto również wspomnieć, że Urząd Zamówień Publicznych prowadzi współpracę międzynarodową w obszarze przeprowadzania zamówień publicznych, a także tworzy listę arbitrów którzy rozpatrują odwołania, organizuje rozprawy arbitrażowe i zajmuje się ich obsługą. I to właśnie odwołaniom chcielibyśmy się dokładniej przyjrzeć.

Przez zdecydowaną większość osób tryb odwołań przetargowych w naszym kraju jest niezwykle krytykowany, niemniej jednak warto mieć świadomość, że spełnia on bardzo istotną rolę. Co prawda za przetargi odbywające się w naszym kraju, a dokładnie procedury z nimi związane odpowiadają organizatorzy przetargów, jednak wszelkie odwołania od wyników przetargów lub nieprawidłowości, jakie mogły mieć miejsce w trakcie procesu udzielania zamówienia publicznego składane są do Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołania mogą mieć różną formę. Mogą to być klasyczne odwołania, mogą to być również skargi i protesty.

Jeśli chodzi o odwołania, to mogą one zostać złożone do 5 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie złożonego przez nas protestu, lub też od dnia terminu, w którym organizujący przetarg powinien go rozpatrzyć. Odwołania rozpatrywane są przez trzyosobowy zespół arbitrów, wybierany na drodze losowania. Co ważne, przewodniczący takiego zespołu musi posiadać kwalifikacje sędziowskie. Warto wiedzieć, że każde odwołanie, jakie zostanie złożone do zespołu arbitrów musi zostać rozpatrzone. Jeśli chodzi o decyzje, jakie może podjąć zespół arbitrów, to może on odrzucić odwołanie, podtrzymać je, nakazując jednocześnie powtórzenie konkretnych działań zamawiającemu lub unieważnić wszystkie decyzje podjęte przez osobę organizującą przetarg.

Protest składany jest w sytuacjach, kiedy przetargi nie są przeprowadzane w należyty sposób. Przykładem może być sytuacja, w której zmawiający nie przestrzega przepisów związanych z zamówieniami publicznymi. Protest składa się na piśmie, a na jego złożenie mamy 7 dni. Składać można go wyłącznie w trakcie trwania przetargu. W przypadku podtrzymania protestu, osoba organizująca przetarg ma obowiązek powtórzyć działania, których protest dotyczył. Z kolei jeśli protest nie zostanie rozpatrzony w terminie, w takiej sytuacji uznaje się, że został on odrzucony.

Z kolei skargi rozpatrywane są przez sądy właściwe dla siedziby firm organizujących przetargi. Skargi składać można na decyzje zespołu arbitrów. Sąd ma trzy miesiące na rozpatrzenie skargi, licząc od dnia w którym została ona złożone. Sąd taką skargę może odrzucić, może uznać za bezzasadną, może również wstrzymać przetarg lub uznać skargę za zasadną i zmienić decyzję zespołu arbitrów.

Internet ostatni mi czasy stał się głównym źródłem informacjiGazety, które jeszcze kilka lat temu stanowiły podstawowe źródło informacji, obecnie odeszły niemalże w niepamięć. Ich miejsce zajęły inne źródła, wśród których zdecydowanie dominuje Internet. Działalność w sieci , którą prowadzi bardzo wiele firm, charakteryzuje się tak dużą popularnością, że dosięga coraz szerszej grupy odbiorców. W Internecie znajdziemy bowiem nie tylko wiele danych aktualnych, w tym także wizytówki różnych przedsiębiorstw, ale również skorzystamy z usług i dokonamy zakupu produktów.

Coraz częściej poprzez Internet prowadzone jest również różnego rodzaju doradztwo. Jedna z dziedzin wokół których się ono skupia są przetargi. Oferty przetargowe odznaczają się ogromną różnorodnością. W zależności od rozmiaru zlecenia, kapitału firmy i oczekiwań, warunki oferty są różne. Jedynym zastrzeżeniem jest konieczność spełnienia ich wszystkich przez firmy kandydujące. Konkurencja czasami jest bardzo duża, jednak zdarza się również i także w przetargu startuje jedna lub dwie firmy. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie z uwagi na gwałtowny wzrost prawdopodobieństwa wygranej w konkurencji. W sieci dostępne są także takie firmy, które poprzez usługi online i nie tylko, oferują doradztwo w zakresie przetargów. Ich porady są z reguły płatne, choć często zdarza się, że pierwsza z nich realizowana jest nieodpłatnie, co z pewnością zachęca do skorzystania z usług i w pewien sposób zobowiązuje do dalszej współpracy. W zakresie działalności takich firm znajduje się między innymi monitoring przetargów, który stanowi bardzo pomocny element, w poszukiwaniu adekwatnych do możliwości przedsiębiorstwa, ofert przetargowych. Poszukiwanie informacji na ten temat drogą online jest bardzo trafnym działaniem, ponieważ dzięki temu, możliwe jest uzyskanie bezpłatnych poradników i dostępu do bazy danych przetargowych. Również dla tych, których wiedza w zakresie przetargów jest bardzo ograniczona, internet może okazać się cennym źródłem wiedzy.

 

Dzięki poradom jesteśmy w stanie szybciej wspiąć się na szczytPrzetargi odbywają się bardzo często, w zróżnicowanych dziedzinach, dzięki czemu niemalże każda firma znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Na ogół są to co prawda zamówienia publiczne zlecane przez władze miast, lub duże przedsiębiorstwa, jednak zdarzają się także małe oferty. Udział w przetargu to dla firmy duże doświadczenie i zmierzenie swoich sił w walce z konkurencją. Warto więc dokształcać się w tym zakresie i pozyskiwać nowe obszary, zwiększając tym samym swoje szanse na sukces zawodowy. Dzięki doradztwu przetargowemu, realizowanemu drogą bezpośrednią i internetową, możemy uzyskać wiele ciekawych informacji.

Udział w przetargu, to aspekt który realizuje obecnie coraz więcej firm. Panujący kryzys wymusza bowiem alternatywne sposoby poszukiwania zleceniobiorców i kupców dla oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów. Jest to w zupełności zrozumiałe i oczywiste, gdyż każde nowe zlecenie to nie tylko szansa na zwiększenie zysków płynących ze sprzedaży lub też realizacji usług, ale także możliwość nawiązania stałej współpracy z nowymi firmami.

 
1 , 2 , 3